ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:
 1статут закладу освіти;
 2Розпорядження на видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності;
 3Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Атестація закладу освіти
 4сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 5
структура та органи управління закладу освіти;
 6кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 7освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 8територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 9ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
10 мова (мови) освітнього процесу;
 11наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 12матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 13напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 14наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
15 результати моніторингу якості освіти;
 16річний звіт про діяльність закладу освіти;
 17правила прийому до закладу освіти;
 18умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
19 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
20перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
21 правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 22план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 23порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 24порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 25 наказ про створення комісії та затвердження плану заходів на запобігання та протидію булінгу в установі
 26 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm