Загальний рівень: обізнаність і залученість дорослих. Просвітницька робота (первинна профілактика).

Рівень школи:

  • загальношкільне опитування;
  • загальношкільна конференція;
  • ефективна супервізія через певний час;

На рівні класу:

  • впровадження правил класу проти булінгу;
  • тематичні зустрічі учнів класу;
  • тематичні зустрічі учнів і батьків.

На індивідуальному рівні:

  • консультативні бесіди з булерами та їх жертвами;
  • серйозні бесіди з батьками дітей-булерів та їх жертв.

ПЛАН
заходів щодо профілактики булінгу
2020/2021 навчальний рік

Сш#152

1.Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції
Батьки здобувачів освіти
Вересень
Директор
Вітечек Н.І.,практичний психолог Мельник В.О.
2.Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Булінг.Види,прфілактика в учнівському середовищі»
Жовтень
Заступник директора з ВР
Микитенко В.О.
3.Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»1 – 11 кл.
Листопад
Практичний психолог  
Мельник В.О.
4.Контроль стану попередження випадків  булінгу
Нарада при директорі
Грудень
Директор
ВітечекН.І.
5.Круглий стіл для педагогічного колективу «Протидія булінгу в учнівському середовищі»
Педагогічний колектив
Січень
Практичний психолог  
Мельник В.О.
6.Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню
Педагогічний колектив
Упродовж року
Заступник директора з ВР
Микитенко В.О.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1.Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків
1-4
Упродовж року
Класні керівники
2.Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11кл.
Упродовж року
Класні керівники  
3.Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11кл.
Упродовж року
Учителі  інформатики,практичний психолог Мельник В.О.
 
4.Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11кл.
Лютий
Педагог-організатор
Кожухівська І.В.
5.Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-11кл.
Упродовж року
Класоводи, учителі літератури, історії
6.Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінг» 1-11кл.
10-14 грудня
Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи
7.Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11кл.
Березень
Класні керівники, учителі-предметники.

Психологічний супровід
Діагностичний етап
1.    Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;
–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;
–    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;
–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
Усі категорії учасників освітнього процесу
 Упродовж року
 (За потребою)
 
Класні керівники,
Практичний психолог
Мельник В О.
2.Діагностика стану психологічного клімату класу
1-11кл.
Упродовж року
Практичний психолог
Мельник В.О.
3.Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 1-11кл.
Упродовж року
Практичний психолог  
Мельник В.О.
4.Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11кл.
Упродовж року
Практичний психолог  
Мельник В.О.
5.Профілактично-просвітницька, робота з учасниками освітнього процесу 1-11кл.
Упродовж року
Практичний психолог  
Мельник В.О.

Робота з батьками
1.Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»1-11кл.
Упродовж року
Класні керівники  
2.Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини
1-11кл.
Упродовж року
Практичний психолог  
Мельник В.О.
3.Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»
За запитом
Березень-квітень
Практичний психолог  
Мельник В.О.
4.Інформаційна робота через інтернет-сторінки
 
Упродовж року
Заступник директора з ВР Микитенко В.О.,практичний психолог Мельник В.О.
 

СХВАЛЕНО

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.