Навчально – виховний процес забезпечують 57 педагогічних працівників

  • учителі, нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 3;
  • учителі-методисти – 6;
  • старші учителі – 18;
  • учителі вищої категорії – 32;
  • учителі І категорії – 9;
  • учителі ІІ категорії –5;
  • спеціалісти – 4;
  • спеціаліст з вищим посадовим окладом –3;
  • середня спеціальна освіта – 2.